Hvem er hvem

 

Styret: Navn Telefon Epost Rolle
Leder Kjersti Walker  977 00 861 leder@seagulls.no Leder
Nestleder Tore Tverderøy Jr 913 29 688 tore@tore-jr.com Nestleder
Styremedlem Jacob Johnsen 958 00 444 jacobjo@online.no Styremedlem
Styremedlem Anna-Karin Dahlqvist 934 47 638 anna.karin@albatross-as.no Styremedlem
Styremedlem Kjetil Andreas Hansen 996 98 630 kah@haugnett.no Styremedlem
Styremedlem Lars-Erik Labori 45 60 60 60 lars-erik.labori@seagulls.no Styremedlem
Varamedlem Frederic Rydén 960 49 334 fredericryden@hotmail.se Varamedlem
Sportslig utvalg:
Leder Christoffer Ruud 94205742 Chris.ruud@seagulls.no Leder
Medlem Tore Tverderøy Jr 91329688 tore@tore-jr.com Medlem
Medlem Fredric Ryden 96049334 Fredericryden@hotmail.se Medlem
Lag og roller:
Lag Navn Telefon Epost Rolle
A-lag Christoffer Ruud 94205742 Chris.Ruud@seagulls.no Trener
A-lag Lars-Erik Labori 45 60 60 60 lars-erik.labori@seagulls.no Lagleder
A-lag Henning Haaland 46954607 henning@haugnett.no Materialforvalter
A-lag Arvid Frøyland 92432198 arvfroe@online.no Assisterende materialforvalter
U16 (2001/2004) Christoffer Ruud 94205742 Chris.Ruud@seagulls.no Trener
U16 (2001/2004) Tommy Haugsnes 4882142 tommy.haugsnes@kystverket.no Lagleder
U16 (2001/2004) Eilert Hundsnes 40611560 eilert.magne.hundsnes@haugesund.kommune.no Materialforvalter
U16 (2001/2004) Anna-Karin Dahlqvist 93447638 anna.karin@albatross-as.no Assisterende lagleder
U16 (2001/2004) Tore Tverderøy jr 91329688 tore@tore-jr.com Ass trener
U13 (2003/2004) Kjetil Andre Hansen 99698630 kah@haugnett.no Assisterende lagleder
U13 (2003/2004) Knut Sivertsen 99609516 khsivertsen@gmail.com Materialforvalter
U11/U10 (2005/2006) Olav Espedal 91671706 olav.espedal@gmail.com Trener
U11/U10 (2005/2006) Steffen Næss 474 16 694 steffensin@hotmail.com Lagleder
U11/U10 (2005/2006) Bjarte Myklebust 91677882 bjarte.my@gmail.com Lagleder
U11/U10 (2005/2006) Trygve Eriksen Jr 95909426 trygve.eriksen@haugesund.kommune.no Materialforvalter
U11/U10 (2005/2006) Arvid Frøyland 92432198 arvfroe@online.no Materialforvalter
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart  Trener
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart  Trener
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart   Lagleder
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart   Lagleder
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart   Materialforvalter
U9/U8 (2007/2008) Ikke avklart   Materialforvalter
Skøyte og Hockeyskolen Ikke avklart medlem@seagulls.no Leder
Damer Robin Wick 97111321 justriderobin@gmail.com Trener
Damer Ikke avklart   Lagleder
Veteran  Ikke avklart   Trener
Veteran  Ikke avklart   Lagleder

 

Facebooktwitter