Kategori: Ukategorisert

Fri is helgen 23. – 24. september

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Lørdag og søndag arrangeres det samling for Rogaland og Hordaland sitt 2003 kretslag i Haugesund ishall. Det er derfor noe redusert tid til Fri is denne helgen.

Lørdag er det Fri is fra 09:00 til 11:30

Søndag er det Fri is fra 11:00 – 13:15. NB!! På grunn av kretslagssamlingen så vil det ikke være tilgjengelige garderober for de som skal på Fri is. Man må derfor skifte til utstyr ute i hallen.

Fri is helgen 16. – 17. september

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Det er Fri is for klubbens medlemmer kommende helg fra 09:00 – 16:00 både lørdag og søndag.

Vi minner samtidig om retningslinjer for bruk av Fri is i Haugesund ishall.

Fri is er et tilbud til alle som har betalt treningsavgift i klubben. Dersom man ikke deltar på noen av de organiserte treningene, er det mulig å betale en egen avgift for å kunne benytte seg av Fri is. Prisen er 800,- for hele sesongen. Send e-post til medlem@seagulls.no for å få tilsendt faktura. Deltakere på klubbens Skøyte- og hockeyskole kan benytte seg av Fri is fra og med barnet har kommet til sone 3. Merk krav om full hockeybeskyttelse for å kunne gå på isen.

Tidene for Fri is blir annonsert sammen med treningstidene. I helger med kampaktivitet kan tidene for Fri is avvike. Dette blir annonsert på klubbens Facebook-side og hjemmeside.

Lek er en sentral del av utvikling, og Fri is er en arena for nettopp dette. Fri is skal være et sosialt knutepunkt for både barn og voksne.Dette er også en fin anledning for ekstra oppmerksomhet og utvikling av egne ferdigheter. Selv om Fri is er reservert til lek, skal det også være rom for at små grupper kan jobbe med enkelte ferdigheter på begrensede deler av isen sammen med en av klubbens godkjente trenere. Organisert aktivitet av en slik art skal ikke ta mer enn en rettferdig del av isen og utstyr, basert på antall aktive på isen, og skal heller ikke være ekskluderende for andre som har lyst til å prøve.

Organisert aktivitet som virker ekskluderende eller tar mer plass og utstyr enn hva som er rimelig kan medføre at man fratas muligheten til å benytte seg av dette tilbudet. Det skal vises hensyn til alle ute på isen, og hastigheten på både skudd og skøytegåing skal holdes kontrollert slik at uhell unngås.

 

Minimumskrav til deltakelse på Fri is er:

  • Betalt medlemskontingent og treningsavgift, enten på lag eller egen Fri is avgift. (Stikkprøver vil bli tatt gjennom sesongen)
  • Personer under 18 år skal alltid være ikledd fullt hockeyutstyr på isen
  • Personer over 18 år skal minimum ha hjelm og hansker (samt langermet genser og bukse)
  • Foreldre til barn som er på Skøyte- og hockeyskolen kan gå på isen sammen med barnet sitt uten å betale avgift.
  • All ferdsel på Fri is er på eget ansvar. Barn under 13 år (ungdomsskolealder) kan ikke gå på Fri is uten tilsyn fra voksne. Det er foreldres ansvar å påse at sitt barn har tilsyn under Fri is.

Oppgraderinger i Haugesund ishall

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Haugesund ishall gjennomgår nå i august en relativt omfattende oppgradering. Mest merkbart er nok at vantet i hallen skiftes ut. Dette skyldes endringer i reglementet til det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF).

Hovedessensen er at sikkerheten til spillerne er bedre ivaretatt med de nye kravene. Fleksibiliteten og bestandigheten i glassene er vesentlig endret, i tillegg til at de skal være høyere enn tidligere glass både bak mål og langs sidene. Det skal heller ikke være stor kant på toppen av vantet, inn mot glasset. En tredje endring er at selve vantet skal være lavere enn dagens vant. Bakgrunnen for disse endrede kravene er sikkerheten til spillerne, hvor det viser seg at fleksible vant fører til færre skader (spesielt skulder og hode). I tillegg til å oppfylle disse kravene så vil det nye vantet i Haugesund ishall ha samme mål som vantene i NHL. Det vil si at banen vil være 4 meter smalere enn tidligere. Sekereteriat, spillerbokser og utvisningsbokser bli også oppgradert. Porten til preppemaskinen blir en elektrisk hev/senk port og det kommer nye porter i to av rundvantene.

Ventilasjonsanlegget blir også oppgradert noe som vi håper vil gi mindre utfordringer med kondens i hallen. I perioder samler det seg kondens i taket, noe som gir seg utslag i store issvuller på banen. Under tribunen blir lagerrommene isolert og brannsikret. Det samme vil skje med slipeboden.

Med andre ord er aktiviteten stor og mye som skal falle på plass på relativt kort tid. Klubben deltar på kommunens byggemøter og i all hovedsak ser alle tidsfrister ut til å bli holdt. Klubben hadde håpet at vi kunne starte opp treninger 4. september men det har nok vært litt optimistisk. Slik tidsplanen ser ut nå så blir oppstart av treninger i uke 37, det vil si 11. september. Det er litt senere enn vi er vant til, men i år er det også litt spesielle forhold. Vi får glede oss til å ta «nye» Haugesund ishall i bruk!