Fri is (LTP)

Fri is er åpent for lagmedlemmer av klubben, samt personer som har betalt en særskilt treningsavgift for å kun ha tilgang til dette tilbudet.

Lek er en sentral del av utvikling, og fri is er en arena for nettopp dette. Fri is skal være et sosialt knutepunkt for både barn og voksne.

Dette er også en fin anledning for ekstra oppmerksomhet og utvikling av egne ferdigheter. Selvom fri is er reservert til lek, skal det også være rom for at små grupper kan jobbe med enkelte ferdigheter på begrensede deler av isen sammen med en av klubbens godkjente trenere. Organisert aktivitet av en slik art skal ikke ta mer enn en rettferdig del av isen og utstyr, basert på antall aktive på isen, og skal heller ikke være ekskluderende for andre som har lyst til å prøve.

Organisert aktivitet som virker ekskluderende eller tar mer plass og utstyr enn hva som er rimelig kan medføre at man fratas muligheten til å benytte seg av dette tilbudet.

Det skal vises hensyn til alle ute på isen, og hastigheten på både skudd og skøytegåing skal holdes kontrollert slik at uhell unngås.

Minimumskrav for deltagelse er:

  • Personer under 18 år skal alltid være ikledd fullt hockeyutstyr på isen
  • Personer over 18 år skal minimum ha hjelm og hansker (samt langermet genser og bukse)
Facebooktwitter